Készül Sümeg környezetvédelmi programja

Sümeg Város Önkormányzata pályázati támogatással készíti el régóta szükséges környezetvédelmi programját. Elsősorban az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatban és a politikai – társadalmi – gazdasági átalakulás célkitűzéseivel összhangban Magyarországon megteremtődtek a nemzeti környezetvédelmi politika keretfeltételei.

Az új típusú stratégiai tervezési módszer lehetővé teszi a jelenlegi állapot felmérését, a környezeti problémák megfogalmazását, az okok feltárását, és a megvalósítás fontossági sorrendjének felállítását.
A környezetvédelmi program elkészítésének első lépése a város környezeti állapotának vizsgálata, majd, a stratégiai fejezetben, ki kell tűzni a célokat, meg kell határozni a feladatokat. Ezt követően kerülnek kidolgozásra az ütemtervek, intézkedési feladatok és a költségvetés az operatív fejezetben.
A projekt összköltsége: 1. 416 000 forint, melyhez 991 200 forint támogatást nyertünk a TEKI 2008. programon.