Gyarapítják Sümeg szellemi örökségét

Három Sümegi vonatkozású könyvet mutatott be a nagyközönségnek a sümegi Kisfaludy Kör október 15-én.
Három olyan ember alkotása látott napvilágot a közelmúltban, akik tevékeny életük során sokat tettek szűkebb hazájuk, Sümeg szellemi gyarapításáért. Tanai Károlyné, a sümegi Kompanik Zsófia Óvodában kezdte pályáját, majd a Kisfaludy Körben és a Városvédő- és Szépítő Egyesület elnökeként folytatta városért végzett munkáját. "Ispi Láng" című, a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság által kiadott kötete részben életrajzi témájú, összefoglalja Böbe néni pedagógiai és közéleti munkásságát, másrészt bemutatja a sümegi óvodák történetét is. A könyv nem mindennapi címe egy gyermekdalt idéz, utalva a szerző óvodában eltöltött éveire, és magára a gazdag múltú sümegi óvodára is. A könyv kiadását dr. Tölgyesi József docens, művelődéstörténész gondozta.

Oláh Ferenc pedagógus hosszú évtizede kutatja Sümegnek és környékének múltját, épített és szellemi örökségét. Most bemutatott kötete a Középkorban megszűnt falvainkról szól. Hatalmas kutatómunka, a múlt és elődeink szeretete és tisztelete áll a mű mögött.
A harmadik bemutatott mű szerzője, Kovács Erzsébet is embert-próbáló feladatra vállalkozott, amikor összegyűjtötte édesanyja testvérének, a költő Sümegi Tóth Tivadarnak szellemi hagyatékát, verseit, levelezéseit. A vaskos kötet további kutatások alapjául is szolgálhat. Mindhárom művet dr. Tölgyesi József méltatta a szerdai könyvbemutatón, ahol a város vezetői, az intézmények és civil szervezetek képviselői is jelen voltak.

A rendezvény meglepetéseként Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke emléklapot adott át dr. Rédei Zsolt polgármesternek a „honismereti munka támogatásáért”. A Honismereti Szövetség 2008-ban hívta életre a „honismereti munka támogatásáért” elnevezésű országos EMLÉKLAP adományozását. A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöksége javaslatára, a Honismereti Szövetség Országos Elnöksége az elsők között ítélte oda a kitüntető Emléklapot dr. Rédei Zsoltnak, Sümeg Város Polgármesterének. Tanai Károlyné az emléklap adományozása után megköszönte dr. Rédei Zsoltnak, hogy a város vezetése minden eddigi testületnél nagyobb hangsúlyt fektet a civil szervezetek támogatására. A kitüntetett köszönő szavaiban kiemelte, mindaz, amit eredményként fel tud mutatni a város gyarapításában, egy összehangolt csapatmunka eredménye, így kitüntetését e csapat, és a város nevében vette át. Hangsúlyozta továbbá, hogy az igazi érték azokban az emberekben rejlik, akik ilyen tevékenyen, fáradhatatlanul dolgoznak a városért.