Az önkormányzatok, a polgármesteri hivatalok várható jövőjéről

Az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás reformja nélkül nincs igazi önkormányzati reform - jelentette ki dr. Bujdosó Sándor a Sümeg közeli Csabrendek községben tartott fórumon.
Az önkormányzati tárca szakállamtikára a Tapolca-Sümeg Térségi Jegyző Klub tagjaival találkozott, hogy az önkormányzatok, a polgármesteri hivatalok várható jövőjéről eszmét cseréljenek.

A beszélgetésben a több mint húsz jegyző, illetve körjegyző mellett bekapcsolódott dr. Gelencsér József és dr. Kovács Imre, az államigazgatási hivatal regionális és megyei vezetője is.

Turcsi József polgármester és Pöltl Lászlóné körjegyző s egyben klubvezető köszöntője után az államtitkár beszámolt a tárca és az önkormányzatok egyeztető fórumának tárgyalásairól, a lényeges kérdésekben mostanra kialakult megállapodásokról.

Szólt a parlamenti pártok szakértő képviselőivel való egyeztetésekről, melyek hiába zárultak több esetben teljes konszenzussal, a szavazás nem a várt eredményt hozta az országgyűlésben.

Bujdosó Sándor szerint a közel húsz éve megalkotott magyar önkormányzati törvény egy nagyon demokratikus, európai értékeket hordozó rendszert hozott létre, de néhány eredendő bűnt elkövettek a megalkotásnál, s ezek korrigálása egyre sürgetőbb.

Hangsúlyozottan magánvéleményként úgy vélte, valódi változásokra csak akkor számíthatunk, a 3175 települési önkormányzat által egy évben felhasznált 3465 milliárd forint közel hatvan százalékát felszívó nagy ellátó rendszereket, az oktatást, a szociális és egészségügyi ellátást megreformáljuk.

Ha csak átrakjuk a hatásköröket az egyik önkormányzati szintről a másikhoz, vagy az állami szintekhez, ezzel nem oldjuk meg a problémahalmazt, csak annyi teszünk, mint ha egy elpusztult tehenet húzkodnánk át az utca egyik oldaláról a másikra.

Az előadás utáni beszélgetésben elsősorban a kistérségek működésével kapcsolatos anomáliákról volt szó. Több jegyző is kifogásolta, hogy a normatívák igénylésével kapcsolatos feladatokat a társulási munkaszervezeteknek és a helyi hivataloknak is el kell végezni.

Fölöslegesnek tartották, hogy ehhez külön apparátusa legyen a kistérségeknek. Úgy vélték, nincsenek rendben a hatáskörök, döntési jogkörök sem. Ha elvben nem is tehetnék, a polgármesterekből álló társulási tanácsok sokszor a testületek jogköreit csorbítva hoznak határozatokat.